Med hjertet lokalt

Next to nothing. Close to everything. This is Arctic Living. Et godt sted å leve er et godt sted å besøke, mener vi.

Besøksnæringen er viktig for Alta

Reiseliv, eller besøksnæring er en viktig næring for Alta. Gjestene som kommer til oss bruker tjenester og legger igjen penger hos både tradisjonelle reiselivsaktører, som overnattingssteder, transport- og aktivitetsselskaper, restauranter, men også hos andre næringer – handelsstand Alta, dagligvarer, bensinstasjoner, bilverksteder, kommunale og private parkeringer osv. Konserter, festivaler, aktiviteter, restauranter, andre tilbud som er relevante for våre gjester er like relevante for oss som bor her og som gjør at vi trives å bo i Alta.

I dag møter vi en næring som satser og samarbeider. Næring, som bidrar til flere arbeidsplasser, skatteinntekter, tilflytting og trivsel for kommunens innbyggere. Det er en næring hvor ungdom får seg sin første jobb og hvor det sysselsettes mange med flerkulturell bakgrunn.  

Visit Alta har siden oppstarten i 2018 samlet næringen og sammen med partnerne bygd et felles fundament, som skal løfte Altaregionen som en helårlig, bærekraftig og attraktiv destinasjon. Dette skal vi gjøre på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Hvorfor skal vi synliggjøre Alta?

Visit Alta jobber med å sette Alta som reisemål på kartet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom merkevaren Alta ønsker vi å posisjonere oss som destinasjon, hvor man kommer tett inn på mennesker som bor langt oppe i nord, side om side med naturen. Next to nothing. Close to everything. This is Arctic Living. Og dette er nettopp det vi ønsker å dele med våre gjester – vår arktiske levemåte.

Men for oss er det viktig å huske at det ikke er bare destinasjonen vi selger, men vi selger vårt hjem. Derfor må det gjøres på en ansvarlig måte. Vi ønsker oss først og fremst gjester som har et ønske om å bli kjent med oss og vår levemåte – under nordlyset eller under midnattssol. Vi ønsker oss gjester, som er villige til å bidra lokalt og til å beskytte vår naturlige og kulturelle arv for fremtidens generasjoner. Til gjengjeld lover vi varm gjestfrihet, ekstraordinære møter med mennesker og naturen i Arktis og minner som varer evig. Et godt sted å bo i og besøke, med andre ord. Dit kommer vi ikke alene. Da trenger vi byen og folkene med oss på laget som gode hjelpere og ambassadører.

Heiagjengen

Det er mange mennesker som er med på å heie oss frem i verden. Vi ønsker å rekke en stor oppmerksomhet og takk til de som virkeliggjør ferden vår. Sammen er vi sterkere.