Frikant

Alta Kraftlag

Alta Kraftlag ble stiftet i 1948 som et medlemsstyrt selskap som skulle sikre kraftproduksjon og strømleveranse i det som i dag er kommunene Alta, Loppa og Kvænangen. Dette var i en tid hvor strøm var lite tilgjengelig.

E-post

firmapost@altakraftlag.no

Telefon

78 45 09 00

Nettside

altakraftlag.no

Energikonsernet Alta Kraftlag SA driver med sine heleide datterselskaper AKSA Hjem, AKSA El, AKSA Vann og Alut kraftproduksjon, elektroentreprenørtjenester og utvikling av strøm- og fibernett i vårt forsyningsområde. Vi har eierposter i en rekke andre selskaper, og er en pådriver for samfunns- og næringsutvikling i regionen. Konsernet har rundt 70 ansatte, med hovedkontor på Alta sentrum og montørstasjoner i Øksfjord og Burfjord.

Alta Kraftlag har alltid vært et selskap eid av medlemmene våre. Konsernet har derfor et særskilt ansvar for å ivareta medlemmer, samfunn og miljø som påvirkes av selskapets virksomhet. Konsernet skal skape varige verdier for medlemmer og samfunn gjennom et langsiktig perspektiv på utbygginger, eierskap og investeringer.

Som konsern leverer vi både strøm og fiber, som begge er kritisk for utvikling av næringsliv og samfunnet forøvrig. Som samvirkeforetak har vi hatt anledning til å fokusere på mer enn bare lønnsomhet, noe som har bidratt til fiberutbygging i nesten hele forsyningsområdet vårt. Vi produserer også grønn kraft fra egne og deleide kraftanlegg for vann og vind.

Videre skal selskapet bidra til et levende lokalsamfunn ved å handle lokalt og støtte lokale organisasjoner, idrett og kultur. Gjennom årene har vi bidratt til alt fra mindre samarbeidsavtaler med lokale idrettslag til store prosjekter som Nordlyskatedralen, Nordlysbadet og Kunnskapsparken. Store arrangement i regionen som Alta Live, Finnmarksløpet, Borealis Vinterfestival, ski NM og lignende sponses som regel med midler og gratis strøm og fiber, som tilrettelegger for videre drift av disse viktige kulturarenaene.

Lær mer om Alta Kraftlag!