Svetlana Funtusova

Om Visit Alta

Visit Alta er et destinasjonsselskap, som samler besøksnæringen for Altaregionen. Selskapet har som formål å markedsføre, tilrettelegge for salg og utvikle Altaregionen til et helårlig og bærekraftig reisemål med opplevelser av høy kvalitet.

Selskapet ivaretar vertskapsrollen for Alta kommune. Selskapet initierer og gjennomfører markedsaktiviteter, koordinerer markedsinnsats, deltar på salgsarenaer – workshops og messer, arrangerer presse og visningsturer, drifter felles nettportal, driver med digital markedsføring, styrker kompetansen til reiselivsbedriftene og driver fellesprosjekter sammen med virkemiddelapparatet. I tillegg jobber Visit Alta med merket for bærekraftig reisemål. Gjennom tett samhandling med kommunen, øvrig næringsliv, virkemiddelapparatet, FoU og frivillige organisasjoner, skal selskapet jobbe for å posisjonere besøksnæringen i Alta som en aktiv samfunnsbygger som gjør at Alta er et godt sted å bo i og besøke. 

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram for inspirasjon og nyheter.

Kontakt oss

Reiselivssjef
Katja Pettersen
katja@visitalta.no

Digital markedsfører
Karianne Engelien-Anti
karianne@visitalta.no

Prosjektkoordinator/digital markedsfører
Kristin Pedersen
kristin@visitalta.no

Andre spørsmål?
info@visitalta.no

Visit Alta har kontorer i 3. etasje i Kunnskapsparken (Markveien 38b) i Alta.

Våre samarbeidspartnere

Flere av samarbeidspartnere til Visit Alta har lang fartstid i Alta og er viktige både for lokalsamfunnet og reiselivet. Vi setter stor pris på våre samarbeid med lokale aktører.