Alta Havn FK

Alta Havn KF er et kommunalt foretak eid av Alta kommune, hvor kommunestyre fungerer som havnens øverste organ. Ledelsen av Alta havn er delegert til Alta havnestyre, med den daglige driften forvaltet av havneadministrasjonen hvor havnesjefen fungerer som daglig leder.

Telefon

+47 974 795 035

E-post

postmottak.altahavn@alta.kommune.no

Nettside

www.altahavn.no

Alta havn har et stort potensial og er strategisk plassert i Bukta med gode maritime forhold, inkludert god dybde og rolige værforhold. Beliggenheten er gunstig med nærhet til flyplassen og byen, og et bredt utvalg av service- og opplevelsestilbud. Vi ønsker å vokse i tilbud og aktivitet, og dermed være en aktør som er med på å legge til rette for næringsvekst i Alta kommune.

Vi betjener et mangfold av skipsfart, inkludert cruise-, gods-, tank- og bulkskip, samt havbruk, hurtigbåter og fiskeri. Alta havn er også den ledende tilbyderen av marinaplasser til fritidsflåten i kommunen, med eierskap til kaier og infrastruktur langs Altafjorden.

Våre primære aktiviteter er sentrert rundt Bukta havneområde, som ligger i nærheten av bysentrum, E6 og lufthavnen. Vi setter oss mål for miljøvern og bærekraftig utvikling, med fokus på å bevare våre naturlige ressurser og redusere forurensning. Vi investerer i ny teknologi og innovative systemer for å fremme grønnere havner og fjorder.

Det skal yre av liv i Alta havn

Alta Havns visjon

Sammen streber vi etter å sikre rene og bærekraftige omgivelser for våre innbyggere, og for å opprettholde en livskraftig fjord. Vårt mål er at Alta havn skal styrke sin posisjon der transport på vei, luft og sjø møtes, og være et foretrukket knutepunkt for logistikk og transport.

Les mer om Alta Havn FK