Alta. Áltá. Alattio.

Alta har vært, og er også i dag, et møtested for flere språk og kulturer.

Arven vår er en viktig del av både historien og hverdagen vår. I dag er vi alle forpliktet til å bane vei for kvensk og samisk, språk og tradisjoner, slik at det har livets rett i fremtiden.

Foto: @repulic_roamers

Tre språk, tre folk. Samer, kvener og nordmenn lever side om side i Nordlysbyen Alta. Dette har et eget uttrykk; tre stammers møte. Uttrykket formidler at bosetningen i et område har hovedsakelig bestått av samer, kvener og nordmenn. I moderne tid er det satt et stort søkelys i Alta kommune på revitalisere spesielt kvensk språk, men også samisk. Nettopp for å synliggjøre historien og tilhørigheten til arven vår.

Fra Tornedalen til Altadalen

Kvenene innvandret til Nord-Norge på 1700-tallet, hovedsakelig fra Tornedalen. Vandringen rettet seg mot jordbruksområder i Nord-Troms og Vest-Finnmark, men også mot elvemunninger. I den skogrike og lune Altadalen kunne de leve av tømmerhogst og jordbruk, samtidig som de hadde tilgang til en lakserik elv. Faktisk var kvensk elvespråket i den sagnomsuste Altaelva helt frem til 2. verdenskrig.

Kvenfolkets dag feires 16. mars. Her flagges det utenfor Alta Museum. Foto: Heidi Nilima Monsen

Flere av fiskeplassene i Altaelva har kvenske navn, i tillegg til at mange av de norske navnene er oversatt fra kvensk. De kvenske fiskeplassnavnene forteller noe om hvor landskapet er formet. Pahtakorva er en populær fiskeplass i Altaelva, hvor den første delen av navnet, pahta, betyr ’fjellvegg, brattheng’. Ordet er lånt fra det samiske bákti, som betyr ’berg, klippe’. Det neste ordet, korva, betyr ’strømvirvel, liten foss’ når det er et naturnavn.

Salgsmarkedet i Bossugoppi

På Altas vestkant finner man Bossekop, som opp i gjennom historien har vært en viktig salg- og markedsplass i Alta og Finnmark. Hit kom samer fra Porsanger, Karasjok og Kautokeino for å selge reinkjøtt, ryper og skaller. Sjøsamene omsatte fisk på markedet, men det ble også byttet tekstiler, matvarer, kaffe og tobakk. Bossekopmarkedet ble avholdt to ganger i året, i de periodene hvor reinen flyttet beite. De siste årene har Bossekop UL tatt opp igjen tradisjonene.

Alta har flere stedsnavn med samisk oversettelse, selv om få brukes i det daglige. Blant annet heter Hjemmeluft, hvor Alta Museum – Verdensarvsenteret for bergkunst ligger, Jiempaluokta på samisk.