Besøk på Alta Museum

Museet byr på et spennende innblikk i Altas historie.

Sesong

Hele året

Vanskelighetsgrad

Enkel

Varighet

1-2 timer

Alta Museum tilbyr både utstillinger inne og helleristninger utendørs. Museet kan du besøke hele året, mens helleristningene kan ses i den snø- og isfrie delen av året.

Bergkunsten i Alta er en av de åtte norske innskrivingene på UNESCOs verdensarvliste. Altas verdensarv består både av helleristninger og hellemalerier, de eldste over 7000 år gamle. I denne tida var Alta en viktig møteplass, både for mennesker fra kyst og innland.

I den snøfrie perioden av året leder et gangveisystem deg gjennom verdensarvområdet ute, og du kan velge mellom ulike måter å få fortalt historien om verdensarven i Alta; guidehefte, audioguide eller personlig guide. Kort rute er 1,2 km og lang rute 3 km.

I den permanente utstillingen innendørs finner man blant annet flere løse steinblokker med helleristninger og hellemalerier. Dette gjør at man får en liten smakebit av det ekte, selv når de vakre helleristningene ute ligger trygt bevart under snøen.

I utstillingen formidles også Altas lange historie, fra steinalderen og framover til dagens samfunn. Altas rike ressurser har tiltrukket mennesker til alle tider. Her er utstillinger blant annet om bergkunst og verdensarv, samisk og kvensk kultur, handel, bergverk, Altasaken, nordlysforskning, tradisjonelle næringer og laksefiske i Altaelva.

Museet har gjennom året flere midlertidige utstillinger som vises i kortere perioder.

Alta Museum er det eneste museet på det norske fastlandet som har vunnet «European Museum of the year award».

Kafe og butikk

Museet har både en kafe med Altas vakreste utsikt og en spennende museumsbutikk. Begge følger museets åpningstider.

Kom og se våre utstillinger

Se åpningstider i linken nedenfor