Helleristningene på Alta Museum

Alta har mer bergkunst laget av jeger-fangstfolk enn noe annet sted i Nord-Europa!

Sesong

Sommer og høst

Vanskelighetsgrad

Enkel

Varighet

1-2 timer

Distanse

1-3 km

Bergkunsten i Alta ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste i 1985. Begrunnelsen for innskrivingen er denne: «Bergkunsten i Alta, med tusenvis av malerier og ristninger, er et enestående vitnesbyrd om aspekter ved livet, naturomgivelsene og aktivitetene til jeger-fangstfolk i det arktiske området i forhistorisk tid. Den store variasjonen i motiver og scener har høy kunstnerisk kvalitet, og reflekterer en lang tradisjon med interaksjon mellom jeger-fangstfolk og landskapet, så vel som utvikling av symboler og ritualer fra omtrent 5000 f.Kr. til rundt år 0».

I Alta finnes det rundt 6000 helleristninger, de eldste mer enn 7000 år gamle. Motiver som rein, elg og bjørn er mest vanlig. Helleristningene forteller om dagliglivet i steinalderen, og viser storslåtte scener fra menneskenes samarbeid om jakt og fiske, bruk av båter og hvordan ski og truger var et viktig framkomstmiddel på vinteren. Bergkunsten gir oss også et glimt inn i menneskenes indre liv og tankeverden.

Helleristningene kan du oppleve best ved å bruke museets guidebok eller en audioguide. Audioguidene anbefales på det varmeste. De gir en levende fortelling om bergkunsten og tiden de ble laget i. Det er også mulig å bestille en privat guidet tur. Fra museet går det tilrettelagte stier både til de malte og de umalte helleristningene og man kan velge mellom en kort tur på 1,2 km eller en lengre tur på 3 km.

I høysesongen på sommeren skjer det ulike spennende steinalderaktiviteter ute i helleristningsområdet. Man kan prøve seg på bueskyting, lage sin egen pilspiss, arkeologisk sandkasse og mye mer. Her finner man også lavvu og bål, slik at alle i familien kan hygge seg sammen.

Helleristningene kan besøkes i den snø- og isfrie delen av året.

Museet spennende innendørs utstillinger er åpne hele året. I utstillingene formidles Altas lange historie, fra steinalderen og framover til dagens samfunn. Altas rike ressurser har tiltrukket mennesker til alle tider. Her er utstillinger blant annet om bergkunst og verdensarv, samisk og kvensk kultur, handel, bergverk, Altasaken, nordlysforskning, tradisjonelle næringer og laksefiske i Altaelva.

Kafe og butikk

Museet har både en kafe med Altas vakreste utsikt og en spennende museumsbutikk. Begge følger museets åpningstider.

Opplev bergkunsten med egne øyne

Se åpningstider i linken nedenfor