Helleristningene på Alta Museum

Alta har mer bergkunst laget av jeger-fangstfolk enn noe annet sted i Nord-Europa.

Sesong

Sommer og høst

Vanskelighetsgrad

Enkel

Varighet

1-2 timer

Distanse

1-3 km

Her finnes det rundt 6000 helleristninger, de eldste mer enn 7000 år gamle. Motiver som rein, elg og bjørn er mest vanlig. Helleristningene forteller om dagliglivet i steinalderen, og viser storslåtte scener fra menneskenes samarbeid om jakt og fiske, bruk av båter og hvordan ski og truger var et viktig framkomstmiddel på vinteren. Bergkunsten gir oss også et glimt inn i menneskenes indre liv og tankeverden.

Helleristningene kan du oppleve best ved å bruke sentrets guidebok eller en audioguide. Audioguidene anbefales på det varmeste. De gir en levende fortelling om bergkunsten og tiden de ble laget i. Det er også mulig å bestille en privat guidet tur. Fra museet går det tilrettelagte stier både til de malte og de umalte helleristningene og man kan velge mellom en kort tur på 1,2 km eller en lengre tur på 3 km.

I høysesongen på sommeren skjer det ulike spennende steinalderaktiviteter ute i helleristningsområdet. Her kan man prøve seg på bueskyting, lage sin egen pilspiss og mye mer. Her er det lavvu og bål, slik at alle i familien kan hygge seg sammen.

Opplev bergkunsten med egne øyne

Se åpningstider i linken nedenfor