Svetlana Funtusova/nordnorge.com

Bergkunst: Verdensarven i Alta

I Alta kan du besøke 2 av de 8 norske verdensarvstedene oppført på UNESCOs verdensarvliste. I Hjemmeluft i Alta finner du over 7000 år gamle helleristninger.

Bergkunsten i Hjemmeluft

En av innskrivningene på UNESCOs verdenarvliste er Bergkunsten i Alta. Her finnes den mest omfattende konsentrasjonen av bergkunst skapt av jeger og sankere i Nord-Europa. Alta Museum har tilrettelagt områdene rundt helleristningene i Hjemmeluft for publikum. Her finnes det over 3000 helleristninger og de eldste er over 7000 år gamle. Gangstiene er tilgjengelige i den snøfrie delen av året.

Verdensarv og kulturarv på museum

Alta museum rommer flere spennende utstillinger om bergkunst, nordlyset, laksefiske og mye om vår kulturarv. Det settes også opp flere midlertidige utstillinger av stor interesse for tilreisende og lokale gjester.

Museet har en kafé med den vakreste utsikten over Altafjorden og en museumsbutikk som selger gaver og suvenirer fra Nord-Norge. Butikken selger også lokale varer, som for eksempel samiske kniver fra knivsmed Strømeng i Karasjok, smykker fra Juhls Silver Gallery og Tanasølv, lokale råvarer og glassprodukter fra Arctic Glass Studio.

Guidede turer for grupper kan også bestilles. Audioguider er tilgjengelige på norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk.

Struves meridianbue

Altas andre oppføring på verdensarvlisten, Struves meridianbue, var et prosjekt som bidro til å stadfeste jordens form og størrelse nøyaktig. Prosjektet ble startet av astronomen Friedrich Georg Wilhelm von Struve. Meridianbuen er et resultat av omfattende målinger utført mellom 1816 og 1855.

Struves meridianbue var det første teknisk-vitenskapelige objektet som ble inkludert på UNESCOs verdensarvliste i 2005. Meridianbuen går gjennom 10 land og mange forskjellige byer, deriblant Alta. Et av målepunktene finnes på fjellet Lille-Raipas (Unna Ráipásaš) i Alta. I tillegg finnes det to målepunkter i Kautokeino kommune og den  har sitt sluttpunkt i Hammerfest kommune. Her finner man den vakre meridianstøtten.