Kurt Johansen/Alta kommune

Haldde, det hellige fjellet

Halddetoppen er godt synlig i store deler av Alta. Den høyeste fjelltoppen i Alta er et yndet turmål som også byr på kultur og historie.

Sesong

Sommer og høst

Vanskelighetsgrad

Middels

Distanse

9 kilometer

Varighet

6 timer

På kartet er startpunkt for turen markert.

Haldde var i sin tid sentrum for nordlysforskning og det står i dag to historiske bygninger på fjellet. Verdens første permanente nordlysobservatorium ble oppført av Kristian Birkeland i 1899. I 1915 stod et bolighus klart for dem som arbeidet på toppen. I 1926 ble virksomheten flyttet til Tromsø.

Turen hit starter fra Kåfjord på en permanent T-merket sti/kjerrevei helt opp til toppen. Turen tar omlag 6 timer tur/retur og forholdsvis bratt i enkelte områder. Kjerreveien starter 400 meter nord for Kåfjord kirke. Det er begrensede parkeringsmuligheter i dette området.

Haldde betyr hellig fjell på samisk, mens Birkeland kalte fjellet for Sukkertoppen. I dag kjenner folk flest til toppen som Haldde og den er godt synlig i store deler av sentral-Alta.

Men hvordan har det seg at Halddetoppen i Alta huset verdens første permanente nordlysobservatorium? Det har naturligvis sammenheng med at Alta er et av de beste stedene for å studere nordlyset, men også fordi en fransk ekspedisjon gjorde fremragende forskning nede ved Altafjorden på 1830-tallet.

Professor Kristian Birkeland tok initiativet til byggingen av nordlysobservatoriet på Haldde, mens Stortinget finansierte byggingen og driften. Birkeland overvintret på Haldde fra det 19. til det 20. århundre. Selv om det ble foretatt mye forskning på Haldde i denne perioden, er også bydel Bossekop et viktig sted for nordlysforskning.

I 1910 ble det bevilget midler til fast drift og utvidelse av observatoriet på Halddetoppen. Til sammen bodde det 17 personer på det meste på Haldde. Og i løpet av årene observatoriet var i drift, ble det født tre barn her oppe. I 1912 stod en ny bygning klar, som senere ble utvidet, og huset forskerne og deres familier.

Det eventyrlige livet på toppen av Alta tok slutt i 1926 da Stortinget vedtok å legge ned virksomheten på Haldde. To år senere stod det nye nordlysobservatoriet klart i Tromsø. I 1944 ble nordlysobservatoriet og alt som hørte til brent ned av tyske okkupasjonsmakter. Det var bare de solide murene som stod igjen etter 80 år med nordlysforskning. I 1980-årene begynte restaureringen av bygningene.

I dag driftes observatoriebygningen av DNT Alta som en ubetjent DNT-hytte og er tilrettelagt for overnatting på helårsbasis med 6 sengeplasser. Her finner du mer informasjon om overnatting i nordlysobservatoriet på Haldde.

Selv om det ikke drives nordlysforskning av samme kaliber i Alta i dag, danser nordlyset fortsatt over himmelen og frister turister fra alle verdens hjørner til å oppleve fenomenet. Teoriene til Birkeland ble også sentrale for den videre nordlysforskningen.