Marie Louise Somby/nordnorge.com

Åtte samiske årstider

I samisk kultur teller man hele åtte årstider. Alle årstidene er nært knyttet til reinens naturlige vandring og reineierens oppgaver i løpet av et år.

Reineierne har tilsyn av flokken året rundt, men noen oppgaver hører til hver enkelt årstid. Dette er et eksempel på et typisk reindriftsår, og arbeidsoppgavene varierer fra siida til siida.

En siida er en særegen organisasjonsform for reindriftssamene og består av en gruppe reineiere som utøver reindrift i fellesskap i bestemte områder.

Slik deles reindriftsåret inn:

 • Čakča: Čakča betyr høst og parringstid. I oktober-november vandrer reinen til høstbeitet, og her har også reinen parringstid.
 • Čakčadálvi: Čakčadálvi betyr høstvinter og slaktetid. I november-desember samler reineieren dyrene sine for slakting og merking, og man er også i gang med flyttingen til vinterbeitet.
 • Dálvi: Dálvi betyr vinter og vinterbeite. Fra desember til februar er reinsdyrene på vinterbeite. Reinen graver beitegroper for å finne laven under snøen, men sparer også mest mulig på kreftene.
 • Giđđadálvi: Giđđadálvibetyr vårvinter og i februar/ mars er dyrene fortsatt på vinterbeite. I løpet av hele vinteren sjekker reineierne snø- og beiteforhold for å se til at dyrene har de beste beiteforholdene.
 • Giđđa: Giđđa betyr vår og i april/mai begynner snøen å smelte. Reinen trekker nedover til kalveområdene.
 • Giđđageassi: Giđđageassi betyr vårsommer og i mai-juni er det kalvingstid. Simlene trekker ned til faste kalvingsområder, hvor de føder en kalv hver.
 • Geassi: Geassi betyr sommer og i juni-august er reinen på sommerbeite, gjerne i lavlandet og langs kysten. Kalvene vokser fort for å bli store og sterke nok til å overleve en lang vinter.
 • Čakčageassi: Čakčageassi betyr høstsommer og det er tid for å øremerke de nye kalvene. I august-september slaktes også oksene før brunsttiden.

Vinterstid trives reinflokken aller best på vidda, hvor de kan grave seg ned til mat under snøen. Om sommeren trekker reinen ned til kyststrøk hvor de kan finne næringsrike planter og viktige mineraler. Vår- og høstbeitet er normalt midtveis mellom disse to beitene, hvor reineierne har satt opp skillegjerder for merking og utvelgelse av dyr.

Visste du at reinsdyrene vandrer opptil 600 kilometer hvert år langs urgamle flytteveier mellom årstidsbeitene?

I tillegg er også månedene navngitt etter typiske kjennetegn ved måneden. For eksempel kalles januar for ođđajagimánnu på samisk, eller nyttårsmåneden. Det samiske navnet på mai er miessemánnu, eller kalvemåneden på norsk. Oktober kalles golggotmánnu og oversatt til norsk betyr dette brunstmåneden.  

I Alta holder familiebedriften Sami Siida til, hvor du kan oppleve samisk kultur på nært hold. Her kan du få omvisning, kjøre med rein, prøve deg på lassokasting og smakte på et ordentlig godt samisk måltid; biđus.

Lær noen fraser på samisk

Samisk er verbalt språk med mye grammatikk. Men det betyr ikke at det er vanskelig å lære!

 • Bures betyr hei eller god dag
 • Lihkku beivviin betyr gratulerer med dagen
 • Eadni betyr mamma og áhčči betyr pappa
 • Beana betyr hund
 • Mun ràhkistan du betyr jeg elsker deg